ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ Κ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

•Αποτελέσματα καρδιολογικής εξέτασης μαθητών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές (Αναρτημένη ανακοίνωση – 19ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων -Νοε’ 2002)

•Μελέτη κατανομής ομάδων αίματος ανά Φυλετική Καταγωγή σε Έλληνες Νεοσύλλεκτους Στρατιώτες του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων 563ΤΠ (Οικονόμου Φ. κ.α. – Ελεύθερη Ανακοίνωση –  20οΙατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων -Νοε’ 2004)

•Λιπιδαιμικό Προφίλ και Ηπατικός έλεγχος νεαρών ενηλίκων ανδρών σε στρατόπεδα του Ν. Σερρών (Οικονόμου Φ. κ.α. – Ελεύθερη Ανακοίνωση –   20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων -Νοε’ 2004)

•Ιογενής Ηπατίτιδα Α – Προληπτικός Έλεγχος Στρατιωτών και Πολιτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων ( Τσέλιος Κ., Τζιούρα Α. , Οικονόμου Φ. κ.α. – Αναρτημένη ανακοίνωση – 20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων -Νοε’ 2004)

•Έλεγχος και Πρόληψη Ηπατίτιδας Β και Ηπατίτιδας C σε Στρατιώτες του Νομού Σερρών (Τζιούρα Α. ,Οικονόμου Φ. κ.α. – Αναρτημένη ανακοίνωση – 20ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων -Νοε’ 2004)

•Επιπολασμός υποκλινικού υποθυρεοειδισμού σε υπερλιπιδαιμικούς ασθενείς τρίτης ηλικίας ( Μηλίδης Θ., Παπαστεφάνου Ι., Μηλίδου Ι., Μουρτζίνος Χ., Κελεμπέκογλου Π., Γιανναδάκη Μ.,Οικονόμου Φ. – Αναρτημένη ανακοίνωση – 1ο Συνέδριο Αθηροσκλήρωσης (Μαρτ’ 2005)*

•Παρουσίαση περιστατικού : ασθενής με δύσπνοια – καρδιακή ανεπάρκεια – Υπερηχογραφικά, παθολογοανατομικά ευρήματα (Κ. Τσιλώνης Φ. Οικονόμου κ.α. – Ελεύθερη ανακοίνωση –  Καρδιολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος Νοε’ 2007)

•Παρουσίαση περιστατικού : Ηλεκτροκαρδιογραφική εικόνα εμφράγματος σε ασθενή με διαβητική κετοξέωση, υπερκαλιαιμία και φυσιολογικά στεφανιαία αγγεία (Ζιάκας Α., Μπασαγιάννης Χ. Οικονόμου Φ. κα – Ελεύθερη ανακοίνωση – Καρδιολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος  Δεκ’ 2007) **

•Παρουσίαση περιστατικού : Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου – ασυνήθηστα ευρήματα (Οκονόμου Φ. κ.α. Καρδιολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος Δεκ ‘ 2007) **

•Παρουσίαση περιστατικών από ειδικευόμενους Καρδιολόγους (Χ. Μπασαγιάννης, Σ. Τσιγάρας, Φ. Οικονόμου κ.α.) Στρόγγυλο Τραπέζι – Ομάδα εργασίας Δοκιμασίας κόπωσης, φυσιολογία της άσκησης και αποκατάστασης (Φεβ’2008)

 •Συχνότητα θρόμβωσης με τη χρησιμοποίηση επικαλυμμένων προθέσεων (DrugElutingStents) σε μη επιλεγμένους ασθενείς (realworld).Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Ι. Μ. Βογιατζής, Φ. Οικονόμου κ.α.(7ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο22-24 Μαΐου 2008,HyattRegencyThessaloniki).

 •Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση everolimuscoronarystent (XIENCEV,PROMUS) σε μη επιλεγμένη ομάδα ασθενών.Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Ι.Μ. Βογιατζής, Φ. Οικονόμου κ.α.(7ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο22-24 Μαΐου 2008,HyattRegencyThessaloniki).

•Ventricular tachycardias and value of stored electrograms in patients with biventricular pacemaker. (Paraskeuaidis S., Giannakoulas G., Vassilikos V., Polymeropoulos K., Economou F. et al. -Αναρτημένη ανακοίνωση – 28ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο Σεπτ -2008)

•Συχνότητα θρόμβωσης με την χρησιμοποίηση επικαλυμμένων προθέσεων (Drug Eluting Stents)σε μη επιλεγμένους ασθενείς (real world) (Χ Γραϊδης, Δ. Δημητριαδης, Ι.Μ.Βογιατζής, Φ. Οικονόμου κ.α – 1o Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Νοε -2008)

•Μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση του Xience V Everolimus Coronary stent σε μη επιλεγμένη ομάδα ασθενών (Χ Γραϊδης, Δ. Δημητριαδης, Ι.Μ.Βογιατζής,  κ.α – 1o Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας Νοε -2008)

•ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΚΑΤΙΟΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟΥ ΜΕ ΚΑΡΔΙΟΓΕΝΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ.Χ. ΓΡΑΙΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ κ.α.(1οΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ELECTRAPALACE, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 21-22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008).

•Αποτελέσματα αγγειοπλαστικής με χρησιμοποίηση ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε ασθενείς με νόσο του στελέχους.Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Γ. Μαμαδάς, Α. Ντάτσιος, Π. Σεμερτζίδης, Φ. Οικονόμου κ.α.(1º Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας και Ηλεκτροφυσιολογίας, Καρδιολογική Εταιρία Βορείου Ελλάδος,Θεσσαλονίκη, 21,22 Νοεμβρίου 2008)

•Παρουσίαση περιστατικών από ειδικευόμενους Καρδιολόγους (Φ. Οικονόμου κ.α.) Στρόγγυλο Τραπέζι – Ομάδα εργασίας Δοκιμασίας κόπωσης, φυσιολογία της άσκησης και αποκατάστασης (Φεβ’2009) **

•Αποτελεσματικότητα των επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε ασθενείς με ενδιάμεσης βαρύτητας αγγειογραφικά στενώσεις και minimum lumen area (MLA)

•Συχνότητα διάτρησης των στεφανιαίων αγγείων με τις διαδερμικές μεθόδους επαναιμάτωσης :  Μηχανισμοί πρόκλησης, τρόποι αντιμετώπισης και πρόγνωση. (Χ Γραϊδης, Γ. Μαμαδάς, Δ. Δημητριάδης, Α. Ντάτσιος, Π. Σεμερτζίδης, Φ. Οικονόμου κ.α. 8ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Μαϊ-2009)

•Μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της επανακατασκευής των στεφανιαίων αγγείων με drug eluting stentsσε ασθενείς με διάχυτη νόσο (τεχνική full metal jacket). (Χ Γραϊδης, Δ. Δημητριάδης, Α. Ντάτσιος, Π. Σεμερτζίδης, Φ. Οικονόμου κ.α. 8ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο Μαϊ-2009)

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣΕΠΑΝΑΙΜΑΤΩΣΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ, ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ.ΓΡΑΙΔΗΣ Χ, ΜΑΜΑΔΑΣ Γ, ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ, ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α, ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Π, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Φ κ.α. (8o Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, 21-23 Μαΐου 2009HyattRegencyHotel, Θεσσαλονίκη).

EARLY AND LONG TERM CLINICAL OUTCOMES FROM THE TREATMENT OF PROXIMAL LAD STENOSES WITH DRUG-ELUTING STENTS, IN REAL-WORLD CLINICAL PRACTICE.C. Graidis1, D. Dimitriadis1, A. Ntatsios1, I. Vogiatzis1, F. Economou, , Blue Cross Hospital, Euromedica, Cardiology, AHEPA University Hospital, Thessaloníki, Greece (8TH INTERNATIONAL CONGRESS ON CORONARY ARTERY DISEASE: FROM PREVENTION TO INTERVENTION, 11-14 OCTOBER 2009PRAGUE, CZECHREBUBLIC).

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα από τη χρησιμοποίηση επικαλυμμένων και μη- επικαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων διαμέτρου ίσης ή μεγαλύτερης των 3.5mm σε μη επιλεγμένους ασθενείς.Χ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, A. Ντάτσιος, Φ. Οικονόμου κ.α.Euromedica-Kυανούς Σταυρός, Θεσσαλονίκη.(30ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΑΘΗΝΑ, 29-31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009).

ΒΡΑΧΥ- ΚΑΙ ΜΑΚΡΟ-ΠΡΟΘΕΣΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ.Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Χ. ΜΠΑΣΑΓΙΑΝΝΗΣ, Β. ΨΗΦΟΣ, Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟ κ.α.EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.(2ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2009, ElectraPalaceHotel, Θεσσαλονίκη, 19-21 Νοεμβρίου 2009).

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΣΕ 4535 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ.Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ κ.α.EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.(2ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2009, ElectraPalaceHotel, Θεσσαλονίκη, 19-21 Νοεμβρίου 2009).

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΚΦΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΠΩΜΕΝΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ.Χ. ΓΡΑΪΔΗΣ, Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Α. ΝΤΑΤΣΙΟΣ, Β. ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ, Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ κ.α.EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.(2ο Συνέδριο Επεμβατικής Καρδιολογίας & Ηλεκτροφυσιολογίας 2009, ElectraPalaceHotel, Θεσσαλονίκη, 19-21 Νοεμβρίου 2009).

PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION WITH STENT DEPLOYMENT IN ANOMALOUSLY ARISING CORONARY ARTERIES.C. Graidis, D. Dimitriadis, A. Ntatsios, A. D. Mavrogianni, F. Economou κ.α.Euromedica-Kyanous Stavros, Cardiology Department, Thessaloniki.Interventional Cardiovascular Education, (ICE 2009, Ιoannina, Greece, December 3 – 5, 2009).

VERY LATE (67 MONTHS) DRUG-ELUTING STENT THROMBOSIS SOON AFTER DISCONTINUATION OF ANTIPLATELET THERAPY.C. Graidis, D. Dimitriadis, A. Ntatsios, A.D. Mavrogianni, F. Economou κ.α. .Euromedica-Kyanous Stavros, Cardiology Department, Thessaloniki.Interventional Cardiovascular Education, (ICE 2009, Ioannina, Greece, December 3 – 5, 2009).

Longitudinal deformation of contemporary coronary stents: A single center experience Χρ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Β Καρασαββίδης, Β. Ψήφος, Π. Σόφης, Γ. Καρακώστας, Γ. Σπιρομήτρος, Μ. Γιανναδάκη, Γ. Δημητριάδης, Φ. Οικονόμου . ( Internevtional Cardiovascular Education – ICE2012, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δεκέμβριος 2012)

•     Second versus First Generation Drug-Eluting Stent in real world population: A single center experienceΧρ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Β Καρασαββίδης, Β. Ψήφος, Κ. Γουργιώτης, Γ. Καρακώστας, Γ. Μαμαδάς, Μ. Γιανναδάκη, Γ. Δημητριάδης, Φ. Οικονόμου (Internevtional Cardiovascular Education – ICE2012, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δεκέμβριος 2012)

•    Impact of Multi-Stenting (≥3) with DES on long-term clinical outcomes in real world patients: A single center experienceΧρ. Γραΐδης, Δ. Δημητριάδης, Β Καρασαββίδης, Β. Ψήφος, Π. Σόφης, Γ. Καρακώστας, Γ. Σπιρομήτρος, Μ. Γιανναδάκη, Ι. Νερολαδάκης, Φ. Οικονόμου.( Internevtional Cardiovascular Education – ICE2012, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Δεκέμβριος 2012)

•ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ VIDEO – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Πρόεδρος: Χ. Πλιάκος Παρουσιάζουν: Π. Καλπίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Φ. Οικονόμου, Σ. Τσιγάρας (12ο Σεμινάριο Ηχωκαρδιογραφίας στις 22-23 Ιανουαρίου 2010)

•Εφαρμογές της αγγειοπλαστικής (πρωτογενής αγγειοπλαστική, νόσος στελέχους, νόσος τριών στεφανιαίων αγγείων)  Φ. Οικονόμου, Σ. Δεληογλάνης, Τ. Κάρουλας, Ι. Γκουράσας, Α. Ζιάκας, Γ. Καζινάκης, Γ. Σιάνος, Σ. Χατζημιλτιάδης (10ο Συνεδρίου «New Trends in Cardiology” – 22-24 Απριλίου 2010)

•Long-term clinical outcome of patients with chronic total occlusion treated with DES compared to BMS. C. Godino1, G. Bassanelli1, F.I. Economou1, A. Latib1, M. Mussardo1, F. Arioli1, R. Al-Lamee1, M. Carlino1, M. Montorfano1, A. Colombo1, 1San Raffaele Hospital, IRCCS – Milan – Italy, (ESC Congress 2010 – Stockholm- 28 Aug- 1 Sept 2010)

•RISK OF STENT THROMBOSIS AND CLINICAL OUTCOME: A MID-TERM COMPARISON BETWEEN THE GUIDED-STAR TECHNIQUE AND CONVENTIONAL ANTEROGRADE CHRONIC TOTAL OCCLUSION RECANALIZATION

F. Economou, C. Godino, A. Latib, R. Al-Lamee, A. Ielasi, G. Bassanelli, A. Colombo, M. Carlino  (Αναρτημένη ανακοίνωση –  31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο  21 – 23 Οκτωβρίου 2010)

•LONG-TERM CLINICAL OUTCOME OF SUCCESSFUL PERCUTANEOUS REVASCULARIZATION IN CHRONIC TOTAL OCCLUSIONS IN THE CONTEXT OF MULTIVESSEL DISEASE F. Economou, C. Godino, K. Takagi, G. Bassanelli, M. Carlino, A. Colombo Istituto Scientifico San Raffaele Università Vita Salute, Milan Italy, EMO Centro Cuore Columbus, Milan Italy (Αναρτημένη ανακοίνωση –  31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο  21 – 23 Οκτωβρίου 2010)

•OUTCOMES OF TRANSCATHETER AORTIC VALVE IMPLANTATION (TAVI) IN THE MILAN EXPERIENCE Cosmo Godino, MD, Francesco Maisano, MD, Matteo Montorfano, MD, Alaide Chieffo, MD, Fotios I. Economou, MD, Azeem Latib, MD, Rasha Al-Lamee, MD, Iassen Michev, MD, Marta Bande, MD, Marco Mussardo, MD, Micaela Cioni, MD, Maurizio Taramasso, MD, Pietro Spagnolo, MD, Alberto Zangrillo, MD, Ottavio Alfieri, MD, Antonio Colombo, MD.(Αναρτημένη ανακοίνωση –  31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο  21 – 23 Οκτωβρίου 2010)

•ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ VIDEO – ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ Πρόεδρος: Χ. Πλιάκος Παρουσιάζουν: Α.Ντατσιος, Φ.Οικονομου,, Ο. Βλαχος, Ζ. Παππα, Β. Γροσομανίδης, (13ο Σεμινάριο Ηχωκαρδιογραφίας στις 21-22 Ιανουαρίου 2011)

•   “Side  Branch Graft  Stenting – A Rescue Strategy For A Distal Left Anterior Descending Artery Perforation Using Dual Catheter  Technique” – Fotios Economou , Antonios Ziakas (JIM 2011 – Rome 10 – 12 February 2011)

•     Περιστατικά από την τεκμηρίωση της μυοκαρδιακής ισχαιμίας με την ΗΚΓ – ΔΚ στην ανατομική διάγνωση της ΣΝ  Φ. Οικονόμου (11ο Συνεδρίου «New Trends in Cardiology” – 14-16 Απριλίου 2011)

•     Predictors  of   cardiac  death  in  patients  with coronary  chronic  total  occlusion  not revascularised – C. Godino, G. Bassanelli, G.A.Pavon, F.I. Economou et al (EuroPCR 2012 – 15-18 May- Paris- France)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (medline)

•Coronary Ostial Stenosis after Aortic Valve Replacement Successful Treatment of 2 Patients with Drug-Eluting Stents Antonios G. Ziakas, MD, PhD Fotios I. Economou, MD Nicholas A. Charokopos, MD Antonios A. Pitsis, MD Despina G. Parharidou, MD Thomas I. Papadopoulos, MD Georgios E. Parharidis, MD,PhD, (Tex Heart Inst J 2010;37(4):465-8)

•Radial Versus Femoral Access for Orally Anticoagulated Patients Antonios G. Ziakas,† MD, PhD, Konstantinos C. Koskinas,†* MD, MSc, Stavros Gavrilidis, MD, PhD, George D. Giannoglou, MD, PhD, Stavros Hadjimiltiades, MD, PhD, Ioannis Gourassas, MD, Efstratios Theofilogiannakos, MD, Fotios Economou, MD, and Ioannis Styliadis, MD, PhD , Catheterization and Cardiovascular Interventions 76:493–499 (2010)

•Spontaneous Dissection of Right Coronary Artery Manifested with Acute Myocardial Ιnfarction. Stelios Paraskevaidis*, Efstratios K. Theofilogiannakos, Yiannis S. Chatzizisis, Lilian Mantziari, Fotis Economou, Antonios Ziakas, Stavros Hadjimiltiades and Ioannis H. Styliadis ,  The Open Cardiovascular Medicine Journal, 2010, 4, 178-180

•Coronary Chronic Total Occlusions: Mid-term comparison of clinical outcome following the use of the guided-STAR technique and conventional anterograde approaches” to the Catheterization and Cardiovascular Interventions.  Cosmo Godino MD, Azeem Latib MD, Fotios Economou MD et al. , Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Jan 1;79(1):20-7. doi: 10.1002/ccd.23058. Epub 2011 Jul 29.